रिलीज मँगनिज चिलेट

रिलीज मँगनिज चिलेट : मँगनिज – (Mn EDTA १२ %)

इडीटीए चिलेटेड सुक्ष्म अन्नद्रव्ये

Dose

जमिनीतून : ५०० ग्रॅम ते १ किलो प्रति एकर
फवारणीसाठी : ०.५ ग्रॅम ते १ ग्रॅम प्रति लिटर पाणी.

Available Packing

१०० ग्रॅम 5०० ग्रॅम