रिलीज मँगनिज चिलेट

रिलीज मँगनिज चिलेट : मँगनिज – Mn EDTA १२ %

इडीटीए चिलेटेड सुक्ष्म पोषक तत्व

Dose

जमिन व्दारा : ५०० ग्राम से १ किग्रा प्रति एकड
पर्णिय छिडकाव : ०.५ ग्राम से १ ग्राम प्रति लिटर पानी.

Available Packing

१०० ग्राम 5०० ग्राम